Ajankohtaista

Perjantai

15.9.2015

HAMINAN AHTAUSTYÖNTEKIJÄT.ry

 

 

                            

Ahtausalalle työehtosopimus

18.12.2020

 

Satamaoperaattorit ry:n ja Auto- ja Kuljetusalan Työntekijäliitto AKT ry:n hallitukset ovat hyväksyneet 12 kuukauden mittaisen uuden työehtosopimuksen ahtausalalle. Sopimus alkaa nykyisen sopimuksen päätyttyä 1.2.2021 ja kestää 31.1.2022 saakka.

Sopimuskausi sisältää kaksi palkantarkistuspistettä. 1.2.2021 palkkojen yleiskorotus on 2,0 % ja 1.10.2021 palkkojen yleiskorotus on 0,15 %.

Sopimuksessa on useita tekstimuutoksia ja työryhmiä, joiden avulla pyritään lisäämään muun muassa alan työturvallisuutta, työssäjaksamista sekä työkykyä yllä pitävää toimintaa ja edistämään yritysten kasvu- ja työllistämismahdollisuuksia.

Lisätietoja:

Satamaoperaattorit ry:n toimitusjohtaja Juha Mutru p. 040 546 5059
AKT:n puheenjohtaja Marko Piirainen p. 09 61311 200 

 

      

                 

HAMINAN AHTAUSTYÖNTEKIJÄT.ry
Satamantie 4/19
49460 HAMINA
0400137488