HAMINAN AHTAUSTYÖNTEKIJÄT.ry

Ahtausalan ylityökielto 1.2.2023 klo 06.00 alkaen                                         

AKT:n ja Satamaoperaattorien väliset ahtausalan työehtosopimusneuvottelut eivät ole edenneet toivotulla tavalla. Tämän vuoksi AKT aloittaa ahtausalaa koskevan ylityökiellon kaikissa satamissa 1.2.2023 klo 06.00 alkaen.

 

Ahtausalalle on annettu lakkovaroitus lakon alkamisesta satamissa 15. helmikuuta aamulla klo 6.00 alkaen ja siitä eteenpäin toistaiseksi.

Kuorma-auto- sekä säiliöauto- ja öljytuotealoille annettiin lakkovaroitukset lakoista, jotka alkavat 15.2. heti vuorokauden vaihtuessa ja päättyvät 21.2. puolilta öin kello 24. Terminaalialalle annetaan lakkovaroitus lakosta 15.2. aamulla kello 6.00 alkaen 22.2. aamuun kello 6.00.

Lakot koskevat kaikkia lakkoon kuuluvilla toimipaikoilla työskenteleviä AKT:n neuvottelemien työehtosopimusten piiriin kuuluvia työntekijöitä. Ahtausalaa koskee 1.2. alkaen myös AKT:n aiemmin antama ylityökielto.

Lakko koskee kaikkiaan noin 9000 työntekijää.

Ahtausalan lakko 15.2. klo 06.00 alkaen toistaiseksi

                                         

 

 

HAMINAN AHTAUSTYÖNTEKIJÄT.ry
Satamantie 4/19
49460 HAMINA
0400137488